Velferdsaviser fra militærer leire, regimenter og øvelser. Dette er en eksempelsamling og derfor ikke komplett.

Tidsperiode: 1939-løpende
Type: Blader, aviser.
Omfang: Ca. 5 hyllemeter.
Ordning: Avisen er stilt opp alfabetisk i tidsskriftkassetter.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer