Norske og en del utenlandske aviser fra 2. verdenskrig.

Tidsperiode: 1940-1945
Type
: Aviser.
Omfang
: Ca. 17 hyllemeter.
Ordning
: Arkivbokser stilt opp etter avisenes navn.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer