Arkiv over tyske KA stillinger i Norge. Opplysningene stammer fra forskjellige kilder som flyktninger, radiomeldinger osv. som ble samlet hos militærattacheen i Stockholm og Forsvarets overkommando i London. De ble deretter oversendt FO/E (Etterretningsstaben) i London som utarbeidet arkivet. Arkivet har antagelig vært en del av grunnlaget for etterretningsrapportene, som senere ble utarbeidet av SOE. (Rapportene finnes i Riksarkivet, enkelte dubletter ved FMU). Nummerreferansene i teksten referer til en journal med navnene til de som har gitt opplysningene.

Tidsperiode: 1940-1945
Type: Arkiv med arkivkort.
Omfang: To esker med katalogkort.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet i Oslo

Reklamer