Luftforsvarsmuseet har mottatt diverse Tekniske ordre (TO’er) for forskjellige flytyper og andre våpensystemer som har vært i tjeneste i Luftforsvaret. Samlingen omfatter TO for følgende fly:

  • Starfighter (komplett)
  • F 5 (mangelfull)
  • Twin otter (komplett)
  • Otter (Mangefull)
  • F 86 F/K (mangelfull)
  • F 16 OCU (komplett)

TO for annet:

  • L 70 våpensystem (komplett)
  • NOAH våpensystem (komplett)
  • GCA innflygningsradar (komplett)

Tidsperiode: 1950-2000
Type: TO’er, tekniske håndbøker.
Omfang: Ca 1000 bind.
Ordning: Grovt systematisert på flytype.
Katalog: Ingen.
Plassering: Luftfartsmuseet i Bodø

Reklamer