Samlingen ble gitt til Marinemuseet antagelig i 1992 av den tyske journalisten Hans Hermann Schlünz. Den opprinnelige samlingen ble delt opp og gitt til de landene bøkene omhandlet. Den delen av samlingen som står på MMU berører på en eller annen måte Norges forhold til Tyskland under 2. verdenskrig. Samlingen ser ut til å være bygget opp fra midten av 1950-tallet til midten av 1980-tallet, men inneholder også enkelte bind tilbake til 1940-tallet.

Tidsperiode: 1956-1984
Type: Bøker, tidsskrifter og utklipp.
Omfang: Ca. 3 hyllemeter.
Ordning: Dewey.
Katalog: Kronologisk liste.
Plassering: Marinemuseet Horten

Reklamer