Reglementsamlingen er bygget opp ved Rustkammeret.  Store deler av samlingen stammer fra Arsenalet i Trondheim og består først og fremst av hærreglementer. Samlingen er spesielt bra når det gjelder kjørtøy og ammunisjon.

Innsamlet: Eldste reglement fra 1700-tallet. Løpende.
Type: Reglementer, instrukser, tekniske håndbøker.
Omfang: 38 hyllemeter.
Ordning: Følger Forsvarets system.
Katalog: Søk i katalogen
Plassering: Forsvarsmuseets magasin, DORA Trondheim

Reklamer