Biblioteket ble opprettet i 1825 av bokgaver fra medlemmene. Størsteparten av samlingen er samlet inn mellom 1825 og begynnelsen av 1840-tallet, men består også av betydelig eldre litteratur. Den relativt beskjedne tilveksten etter 1840-årene skyldes sannsynligvis opprettelsen av Generalstabens bibliotek. Samlingen inneholder først og fremst militærfaglig littertur med hovedvekt på militærteori, strategi, taktikk, ingeniørvitenskap, artilleri, matematikk og bøker om våpenmateriell. Samlingen tilhører OMS, men er deponert ved FMU.

Tidsperiode: 1825-1940
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca 1250 bind.
Ordning: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter eget klassifikasjonssystem. Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykte kataloger 1963, 1999.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer