Dette biblioteket ble grunnlagt i 1818 (opprinnelig Ingeniørbrigadens bibliotek) ved frivillige bidrag fra Ingeniørbrigadens offiserer. Senere fikk biblioteket statlige bevilgninger. Biblioteket inneholder hovedsakelig faglitteratur av både sivil og militær karakter vedrørende ingeniørfaget.

Tidsperiode: 1842-1940
Omfang: ca 5500 bind
Ordning: Eget klassifikasjonssystem, kombinasjon av bokstaver og tall
Katalog: Trykt katalog (1889). tilleggskataloger 1904 og 1934
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer