Dette biblioteket ble opprettet fra 1842-1850, men de mange bøkene fra eldre tider tyder på at det sannsynlig bygger på en eldre, mer uoffisiell boksamling, muligens så langt tilbake som Stattholdertiden.

Dette er et militærfaglig bibliotek og inneholder bøker om bl.a. militær organisasjon og administrasjon, militærrett, strategi, taktikk, krigshistorie, topografi og landmåling, samt mye generell historie, lokalhistorie, reisebekrivelser og guider.

Tidsperiode: 1842-1940
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 40 000 bind.
Ordning: Eget system av bokstaver og tall. En del av samlingen, ca. 1500 bind er uordnet.
Katalog: Trykt katalog, 1908 . Digitalt innholdsregister Tilleggskataloger: 1894, 1911, 1915, 1922, 1932
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer