Flylitteratur med relasjon til norsk militær flyhistorie og militære flytyper. Samlingen består i hovedsak av engelsspråklig litteratur, men også noe på norsk. Fagbiblioteket er bygget opp siden Flysamlingens start i 1984 av gaver, innkjøp og overføringer fra Teknisk bibliotek (Gardermoen og Kjeller), Forsvarets overkommandos bibliotek og FMU.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Bøker.
Omfang: 9 hyllemeter.
Ordning: Oppstilt emnevis.
Katalog: Ingen.
Plassering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Reklamer