Personlige loggbøker for norske flygere og flypersonell 1940-1945. Overført til FMU fra Forsvarets overkommando i 1985. Samlingen er ikke komplett. Enkelte loggbøker befinner seg i Riksarkivet og mange er fortsatt i privat eie.

Tidsperiode: 1940-1945
Type
: Protokoller.
Omfang
: ca. 500.
Ordning
: Alfabetisk oppstilling etter eiers navn.
Katalog: Alfabetisk liste etter eiers navn.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer