Mindre arkiver etter privatpersoner, foreninger, kommiteer osv. med tilknytning til Forsvaret eller av annen militærhistorisk interesse. Arkivene er avgitt til FMU fra museet åpnet i 1978 til dato og inneholder manuskripter, dagbøker, bilder, lærebøker, korrespondanse, identifikasjonspapirer, diplomer e.l. Dette er ikke arkiver som faller inn under arkivverkets regler for avlevering.

Tidsepoke: 1978 – løpende
Type: Arkiver
Omfang: Ca. 15 hyllemeter
Ordning: Arkivbokser, enkelte permer. Hvert arkiv er gitt et FMU-nummer og er registrert i bibliotekkatalogen med en kort beskrivelse av innholdet og emneord.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer