Dette biblioteket er først og fremst et fagbibliotek innen artillerifag. Biblioteket ble antagelig opprettet i 1750 under navnet Artilleribrigadens bibliotek og var plassert på Hovedarsenalet, Akershus festning. Til å begynne med ble bøkene overført fra Det danske artillerikorps, men fra 1814 innkjøpt av årlige statlige bevilgninger.

Tidsperiode: 1750-1940
Type: Bøker, manuskripter, tidsskrifter og reglementer.
Omfang: Ca. 4700 bind.
Ordning: Hovedgruppene er markert med tall, den enkelt bok med individuelle nummere.
Katalog: Trykt katalog, Artilleribrigadens bibliotek, 1887. Trykt katalog, 1905
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer