Klipparkiv over norsk militær- og forsvarshistorie fra Leidangen til ca. 1990. Arkivet er samlet av kapteinløytnant Eiulv Styr Akselson (1915-2004) og gitt til museet. Det består av klipp fra aviser, blader og tidsskrifter, trykk og brosjyrer og inneholder bla. mapper som er alfabetisk ordnet etter de enkelte norske marinefartøyers navn med informasjon om fartøyene. Det samme gjelder også norske festninger og militære øvelser.

Tidsperiode: ca. 1935-1990
Type: Arkiv.
Omfang: 15 arkivskap med hengemapper i skuffer.
Ordning: Tillempet Dewey.
Katalog: Kortkatalog med stikkordsregister og henvisning til klassifikasjonsnummer.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer