Samlingen består både av tidsskrifter som tilhører de historiske samlingene  og Hærmuseets/Forsvarsmuseets egne tidsskrifter som biblioteket har abonnert på eller fått i gave. For historikken til de historiske samlingene, se de enkelte samlinger. Tidsskriftsamlingen spenner tematisk over et vidt felt, selv om hovedvekten ligger på militærhistorie. De forskjellige bibliotekene i Forsvaret har fordelt ansvaret for å magasinere tidsskrifter. FMU har ansvaret for norske militære tidsskrifter. Noen tidsskrifter er vi alene om å ha i Norden.

Tidsperiode: Slutten av 1700-tallet og fram til i dag.
Type: Hovedsakelig årganger innbundet som bøker, men også mange løse hefter på nyere tidsskrifter.
Omfang: Forsvarsmuseet har en tidsskriftsamling som opptar ca. 30 % av plassen i det klimatiserte magasinet. For tiden har biblioteket vel 80 løpende tidsskrifter.
Ordning: Alfabetisk på tittel. Delt i to seksjoner på magasinet. Del 1: Alle norske og de utenlandske tidsskriftene museet har abonnert på. Del 2: Alle utenlandske, avsluttede tidsskrifter fra de historiske samlingene.
Katalog: Løpende tidsskrifter er registrert i biliotekets katalog, i Samper ( Samkatalog for norske periodika ) og i NOSP (Nordisk samkatalog for periodika). Nye tidsskriftsartikler registreres løpende i bibliotekets katalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet i Oslo

Reklamer