november 2008


Dette er Forsvarsmuseets historiske arkiv over foto og tegninger. Opprinnelsen til samlingen er noe uklar, men billedmateriale ble ivaretatt både ved det tidligere Artillerimuseet (1870-tallet) og Intendanturmuseet (1930-tallet). Det er trolig etter opprettelsen av Hærmuseet (1945) at tjenesten får en fastere form. Ved etableringen av Forsvarsmuseet ble det etablert et billedarkiv med fast arkivar. Billedarkivet overtok de tidligere samlingene sammen med samlingene som ble overført fra Oslo Militære Samfund. Samlingene er under stadig utvidelse gjennom overføringer fra militære avdelinger, privatpersoner og enkeltinnkjøp.

FMUs billedarkiv arkiverer ikke levende bilder. Alle filmer er overført til FMS.

Tidsperiode: 1870-løpende
Type: Fotografier, album, lysbilder, negativer, glassnegativer, tegninger.
Omfang: 36 arkivskap med skuffer og to skap med fotoalbum. Til sammen ca. 50 000 foto.
Ordning: Hengemapper i arkivskap. Arkivert etter eget klassifikasjonssystem basert på UDK.
Katalog: Permer med alfabetisk stikkordsregister og systematisk inndeling gjør det mulig å søke på emner. Deler av samlingen er digitalisert og skal registreres i gjenstandsdatabasen PRIMUS. Denne er foreløpig ikke på Web.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Flyhistorisk litteratur fra mellomkrigstiden.

Tidsperiode: 1926-1940
Type: Bøker, kataloger, småtrykk.
Omfang: Ca. 4000 bind.
Ordning: Ikke ordnet.
Katalog: Trykt katalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Forsvarets mediesenters (FMS, tidl. FRO, FRM) brosjyrer for verving, skoler osv. Overført fra FMS til FMU (2002?) for å bygge opp et historisk arkiv. Flere av brosjyrene er juridisk bindende. Etter at arkivet ble overført til FMU får biblioteket regelmessig 5 eks av alle sliker brosjyrer fra FMS.

Tidsperiode: 1950-løpende
Type: Brosjyrer.
Omfang: 6 hyllemeter.
Ordning: Inndelt i: Felles, Hær, Sjø, Luft, FN og HV.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Årbøker fra museer, historielag, selskaper og foreninger. Vesentlig norske, men også enkelte danske og svenske.

Tidsperiode: Ca. 1850-løpende
Type: Bøker.
Omfang: 15 hyllemeter.
Ordning: Alfabetisk.
Katalog: Bare relevante artikler er registrert i bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Biblioteket ble etablert da Forsvarsmuseet ble opprettet i 1976 og besto av militær faglitteratur, reglementer og dokumenter. Biblioteket hadde tidligere vært knyttet til Hærmuseet som hadde sitt utspring i Artillerietes modellkammer (opprettet 1860) og Intendanturmuseet (oppretttet 1928). Begge museene hadde egne bibliotek som ble slått sammen til Hærmuseets bibliotek i 1945. Frem til 1992 holdt biblioteket til i FMUs øst-fløy da det ble flyttet over til den gamle «Riddersalen» i museets vest-fløy, med klimatisert magasin og en publikumsavdeling. Det ble samlokalisert med Forsvarets historiske biblioteker som frem til dette hadde stått oppbevart ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i Krigsskolens gamle lokaler i Tollbugt. 10.

I tillegg til fagbibliotekene ved de eldre museene er samlingen bygd opp av overføringer fra andre avdelinger og biblioteker i Forsvaret, gaver fra privatpersoner, men først og fremst ved innkjøp av ny litteratur. Reglementene er skilt ut som en egen samling.

Tidsperiode: 1945- løpende
Type: Bøker, småskrifter.
Omfang: Ca. 15.000. 10.000 på åpne hyller i publikumsavdelingen og 5000 på magasin.
Ordning: I utgangspunktet var det brukt UDK som klassifikasjonssystem (felles skjema for hele museet), deretter ble Dewey tatt i bruk. I dag er biblioteket klassifiert etter en blanding av begge systemene.
Katalog: Alle bøkene er registrert i den elektroniske bibliotekkatalogen.
Bøkene er også meldt Norsk samkatalog for bøker .
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen består av bøker om og relatert til Napoleon. De har tilhørt Major Halfdan Haneborg Hansen og er gitt som gave til museet. Bøkene er utgitt i perioden 1820-1938. Bøkene er på fransk, engelsk, tysk, norsk og dansk.

Tidsperiode: Ca. 1925-1938
Type: Bøker.
Omfang: 259 bind.
Ordning: Står samlet uten noen spesiell ordning.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Inneholder primært litteratur om våpen, rustninger og våpensamlinger. Samlingen er bygget opp av arkitekt Eugen Nilsen (1884-1963). I første halvdel av 1990-tallet ble bøkene, og en del av våpensamling,  innkjøpt til museet ved hjelp fra Forsvarsmuseets venneforening fra en stiftelse opprettet av arvingene.

Tidsperiode: 1905-1963
Type: Bøker og kataloger.
Omfang: 4 hyllemeter, ca 180 bind.
Ordning: Ingen.
Katalog: Ingen. En perm med kopier av alle forsidene står i biblioteket.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Forsvars- og militærhistorisk klipparkiv, klipp, brosjyrer og lignende vedrørende museene innen FMs organisasjon. Eksempler på identitetspapirer, rasjonaliseringskort osv. Alfabetisk arkiv med artikler, nekrologer osv. over en del sentrale personer i det norske forsvaret.

Tidsperiode: 1978-
Type: Arkiv. Hengemapper i arkivskap.
Omfang: 2 arkivskap med skuffer.
Ordning: Følger samme klassifikasjon som biblioteket forøverig.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Norske og en del utenlandske aviser fra 2. verdenskrig.

Tidsperiode: 1940-1945
Type
: Aviser.
Omfang
: Ca. 17 hyllemeter.
Ordning
: Arkivbokser stilt opp etter avisenes navn.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen inneholder detaljerte konstruksjonerstegninger av artilleri og skyts fra perioden ca. 1870-1930.

Tidsperiode: 1870-1930
Type: Store sammenrullede tegninger.
Omfang: Ca 14 hyllemeter.
Ordning: Klassifisert og oppstilt etter FMUs gamle registreringssytem basert på UDK.
Katalog: Kortkatalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

 

Neste side »