Arkiv som dokumenterer virksomheten ved Flysamlingen. Fagsjefens arbeidsarkiv.

Tidsperiode: 1984- løpende
Type: Dokumenter, fotografier, bilder, kopier etc.
Omfang: Ca. 9 hyllemeter.
Ordning: I tidsskriftkassetter og permer.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarets flysamling Gardermoen

Portretter av militære sjefer i Trøndelag. Eldste portrett fra 1679. (DK-sjefer, stabssjefer ved DKT, Sjøforsvarets sjefer, tøymestere, DK-leger, sjefer for Munkvold tekniske verksted, osv.)

Innsamlet: 1973 – Løpende.
Type: Malerier, tegninger, foto.
Omfang: 6 arkivskap.
Ordning: Kronologisk.
Katalog: Ingen.
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Fag- og velferdsbibliotek for underoffiserer og soldater i Trondheim garnison. Biblioteket var et utlånsbibliotek plassert i Distriktskommandoens stab. Overført til Rustkammeret og derfra til FM /Dora. Inneholder fagområder som historie, geografi, reiser, relgiøse skrifter, naturvitenskap, skjønnlitteratur, osv.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker og tidskrifter.
Omfang: ca. 1500 bind.
Ordning: Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog (1884).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Minekart, mineplaner og skisser (landminer) fra Trøndelag og Møre og Romsdal som viser hvor tyske miner ble lagt under 2. verdenskrig. Inneholder også oversikter over «løftete» (fjernede) miner. Arkivet sto opprinnelig i Ingeniørbataljonens kjeller før det ble overført til Rustkammeret i henhold til avtale med Tøymesteren.

Innsamlet: 1940 – 1945
Type: Tegninger og skisser.
Omfang: 2 arkivskap
Ordning: Sortert etter kartblad.
Katalog: Innholdsregister
Lokalisering: Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Arkivet inneholder bakgrunnsmateriale for Johan Helge Bergs bok «I Trønderbataljonens fotefar : Gratangen 1940» (1990). IR12s historie, Befalsskolen (BSIT), instrukser og lignende.


Type:
Arkiv.
Omfang: 8 arkivbokser innkl. BSIT (376, 404 a-e, 405, 406).
Ordning: Ingen.
Katalog: Ingen.
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Fotografier, album og negativer fra Hysnes fort.

Produsert: Før og etter 2. verdenskrig.
Type: Foto.
Omfang: 2 arkivskuffer.
Ordning: Ingen
Katalog: Ingen
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Geografiske kart over Trøndelag, Møre og Romsdal produsert av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Samlingen inneholder også en del britiske kart over samme område.

Produsert: 1940 – 1945.
Type: Kart.
Omfang: ca. 30 arkivbokser.
Ordning: Ingen
Katalog:
Liste over tyske og britiske kart
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.